Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Program Rodzina 3+

Rodzice (opiekunowie) dziecka ponoszą odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

W skład opłaty wchodzi:

  • Opłata w wysokości 1 zł za każdą godzinę ponad wymiar bezpłatnej opieki w godz. 8.00-13.00 realizowanej w ramach podstawy programowej. (Uchwała NR VIII/81/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 maja 2011 w sprawie ustalenia wysokości opłat) dostępna na stronie: http://www.oswiata-otwock.pl/przedszkola/oplata.pdf., opłatę prosimy dokonywać na podany numer konta:

80 8001 0005 2001 0008 0099 0002

 

  • Opłatę za wyżywienie dziecka - stawka dzienna 8,50 zł (podlega zwrotowi za dni nieobecne w przedszkolu), prosimy wpłacać na podany numer konta:

 10 8001 0005 2001 0008 0099 0001

 

Uprzejmie prosimy o uiszczanie opłat za przedszkole do 10-go dnia każdego miesiąca.

W innym wypadku naliczane będą odsetki!

 

Przypominamy, aby w tytule przelewu podawać imię i nazwisko DZIECKA oraz nazwę grupy, do której uczęszcza

 

   

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że zgodnie z  § 5 ust 2 pkt 1 Uchwały nr XVI/156/19 Rady Miasta Otwocka z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie Programu Rodzina 3+ na terenie Miasta Otwocka – wydana Karta w związku realizacją wyżej wymienionego programu  uprawnia do dopłaty w wysokości 50% do dziennej opłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach, dla  których organem prowadzącym jest Miasto Otwock z zastrzeżeniem osób, które objęte są inną formą dożywiania lub które spełniają kryterium dla objęcia nią.

Data dodania: 2020-06-10 14:13:28
Data edycji: 2020-06-18 23:35:39
Ilość wyświetleń: 571
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej