Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Ramowy rozkład dnia w Przedszkolu nr 20

Rozkład dnia

 

7.00 – 8.45 - schodzenie się dzieci, swobodna aktywność w kącikach zainteresowań, gry, zabawy i zajęcia dowolne według  pomysłów dzieci lub przy udziale nauczyciela, zabawy konstrukcyjne, tematyczne, rozwijające uwagę i myślenie, wyzwalające aktywność twórczą  i ekspresję, praca indywidualna w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, działania wspomagające rozwój dziecka – indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem zdolnym, zabawy integrujące grupę,

8.45 – 9.00 - zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne, czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do posiłku,

9.00 – 9.30 - śniadanie, kulturalne zachowanie się przy stole, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku, zabawa dowolna,

9.30 – 10.30 – zajęcia dydaktyczne realizowane według założeń podstawy programowej oraz przyjętego programu wychowania przedszkolnego (rozwijanie różnorodnej aktywności dziecięcej: plastycznej, muzycznej, ruchowej, językowej, matematycznej), zabawa ruchowa

10.30 – 10.40 - czynności samoobsługowe w szatni,

10.40 – 11.40 - zajęcia i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu (organizowane i swobodne), spacery i wycieczki plenerowe, pobyt na placu zabaw,

11.40 – 12.00 - czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu,

12.00 – 12.30 - obiad, praca nad prawidłowym posługiwaniem się sztućcami, zwracanie uwagi na dokładne żucie pokarmów oraz przezwyciężanie niechęci do niektórych potraw,

12.30 – 12.40 - ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub nagrań muzyki klasycznej, w grupie najmłodszej przygotowanie do odpoczynku, czynności samoobsługowe i higieniczne,

12.40 – 14.15 – poobiedni odpoczynek w grupie najmłodszej,

- w grupach starszych zabawy dowolne, teatralne, tematyczne, inne według zainteresowań dzieci, tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy, zdolności i zainteresowania, praca z dzieckiem o indywidualnych potrzebach rozwojowych, zabawy według zainteresowań dzieci: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne,

14.15 – 14.30 - zabawy ruchowe, czynności higieniczno-porządkowe, przygotowanie do podwieczorku,

14.30 – 15.00 - podwieczorek,

15.00 – 17.00 - zabawy według zainteresowań dzieci, prace porządkowe w sali, zabawy w ogrodzie, rozchodzenie się dzieci,

Data dodania: 2022-09-11 08:24:15
Data edycji: 2022-10-04 03:40:03
Ilość wyświetleń: 825
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej