Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Zasady rekrutacji do przedszkola 2024/2025

 
 

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych,  dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock na rok szkolny 2024/2025 rozpocznie się dnia 26 lutego 2024 roku od godz. 9:00 i przebiegać będzie zgodnie z poniższą informacją.

 Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony: https://rekrutacje-otwock.pzo.edu.pl/ a także w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

 

  1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu informatycznego w terminach określonych w Zarządzeniu       Nr 14/2024 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2023/2024 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych  w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.   Zarządzenia (nr 14/2024)

 

Harmonogram rekrutacji:

  • Od 19 do 23 lutego do godz. 12 – składanie przez rodziców/prawnych opiekunów deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko.
  • Od 26 lutego od godz. 9 do 8 marca do godz. 15– składanie wniosków przez rodziców/prawnych opiekunów o przyjęcie do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Od 11 do 22 marca do godz. 8 – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną.
  • 25 marca godz. 12– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych.
  • Od 25 do 29 marca do godz. 15– obowiązek potwierdzenia przez rodziców/prawnych opiekunów wyboru konkretnego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w postaci pisemnego lub elektronicznego oświadczenia.
  • 3 kwietnia godz. 12– podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Data dodania: 2022-09-11 12:59:47
Data edycji: 2024-03-24 13:58:16
Ilość wyświetleń: 873
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej