Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Zarządzenie nr 9/2020 z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie czasowego zawieszenia zajęć

ZARZĄDZENIE nr 9/2020
z dnia 14 maja 2020 r.
w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w Przedszkolu nr 20 w Otwocku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19Na podstawie:
- § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i

niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn.

zm.),
- § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca

2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19 (Dz. U. poz. 410),
- § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu

zgody organu prowadzącego zarządzam, co następuje:

 

§ 1


Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w Przedszkolu nr 20 w Otwocku w okresie od dnia 18 maja 2020r. do dnia 22 maja 2020r.w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


§ 2


W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w § 1 zadania w Przedszkolu nr 20 w Otwocku ul. Majowa 230 są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


§ 3


Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej przedszkola oraz na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu nr 20.

§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Dyrektor przedszkola

Iwona Krawczyk

 

Data dodania: 2020-05-15 13:56:30
Data edycji: 2020-05-15 13:56:33
Ilość wyświetleń: 39
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button